UA RU
1

Користувацька угода

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1.1. Компанія METAPORT MEDIA LIMITED, юридична особа, зареєстрована у Республіці Кіпр (реєстраційний номер: ΗΕ 409746), (далі – «МЕТА») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - «Користувач») використовувати свої сервіси на умовах, викладених у цій Угоді (далі – «Угода»). Угода набуває чинності з моменту початку користування Користувачем одним зі сервісів МЕТА, визначених у п. 1.2. Угоди..

1.2. Предметом цієї Угоди є всі сервіси МЕТА, умови використання яких посилаються на цю Угоду, а саме:

  • https://meta.ua/
  • https://news.meta.ua/
  • https://pogoda.meta.ua/
  • https://passport.meta.ua/
  • https://horo.meta.ua/
  • https://translate.meta.ua/
  • https://map.meta.ua/
  • https://radio.meta.ua/
  • https://meta.ua/finance/
  • https://tv.meta.ua/

Користувач повідомлений та згоден, що будь-яке поліпшення та/або додавання нових сервісів МЕТА також є предметом цієї Угоди.

1.3. Використання сервісів МЕТА регулюється цією Угодою, а також наступними документами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди: Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

1.4. Користувач поінформований та згоден, що Угода може бути змінена МЕТА без будь-якого спеціального сповіщення Користувача , нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди знаходиться на інтернет-сторінці за посиланням: https://meta.ua/uk/news/user-agreement/.

1.5. Починаючи використовувати будь-який сервіс МЕТА та/або його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких зауважень, застережень та винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким положенням Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси МЕТА. У разі якщо МЕТА були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому п. 1.3 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів МЕТА.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ МЕТА

2.1. МЕТА має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для всіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів (в залежності від місця перебування Користувача, мови, на якій надається сервіс і т.д.), в тому числі: наявність/відсутність окремих функцій сервісу. МЕТА може заборонити автоматичне звернення до своїх сервісів.

2.2. З метою захисту обладнання Користувача та власного обладнання МЕТА має право обмежити прийом будь-якої  інформації та її доставку Користувачу, якщо така інформація містить шкідливі програми або код, або якщо автоматичні засоби фільтрації та антивірусного захисту МЕТА визначили наявність таких шкідливих програм або кодів в зазначеній інформації .

2.3. З метою підвищення якості сервісів МЕТА та/або залучені нею для проведення опитування особи мають право здійснювати збір думок та відгуків Користувачів з різних питань шляхом направлення інформаційного повідомлення при черговому відвідуванні Користувачем сервісу. Зібрані думки та відгуки можуть бути використані для формування статистичних даних, які можуть бути використані в сервісах МЕТА.

2.4. За замовчуванням встановлена українська версія веб-сайту. Користувач завжди може змінити мову у мовній панелі веб-сайту (у верхній правій частині веб-сторінки). Вибрана мова інтерфейсу змінює мову за замовчуванням. МЕТА показує контент і результати пошуку вибраною Користувачем мовою. Дізнатися більше, як працюють мовні налаштування веб-сайту та як їх змінити, можна у Політиці конфіденційності та захисту персональних даних.

3. КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧА

3.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщуваного та/або розповсюджуваного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення та/або розповсюдження Користувачем того чи іншого контенту або зміст контенту порушує права та законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або посягає на належні їм нематеріальні блага.

3.2. Користувач визнає та погоджується з тим, що МЕТА не несе зобов'язання переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджується Користувачем за допомогою сервісів МЕТА, а також те, що МЕТА має право (але не обов'язок), на свій розсуд, відмовити Користувачу в розміщенні та/або поширенні ним контенту, чи видалити будь-який контент, який доступний за допомогою сервісів МЕТА. Користувач поінформований та погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого контенту.

3.3. Користувач поінформований та погоджується з тим, що технологія роботи сервісів МЕТА може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача, а також переробки його МЕТА для відповідності технічним вимогам того чи іншого сервісу.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ МЕТА

4.1. Користувач самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням сервісів МЕТА, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав та законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні сервісів МЕТА.

4.2. При використанні сервісів МЕТА Користувачеві забороняється:

4.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, аморальним, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під видом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

4.2.2. порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб та/або завдавати їм шкоди в будь-якій формі;

4.2.3. видавати себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників МЕТА, за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити Користувачів або МЕТА в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

4.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким способом розміщувати та/або поширювати контент, при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-якими договірними відносинами;

4.2.5. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати недозволену законодавством рекламну інформацію, спам (в тому числі пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail-бізнесів, а також використовувати сервіси МЕТА для участі в цих заходах, або використовувати сервіси МЕТА, виключно для перенаправлення Користувачів на сторінки інших доменів;

4.2.6. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів та програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

4.2.7. збирати та зберігати персональні дані інших осіб;

4.2.8. порушувати нормальну роботу веб-сайтів та сервісів МЕТА;

4.2.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень та заборон, що накладаються Угодою;

4.2.10. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

5. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ЗМІСТ СЕРВІСІВ ТА КОНТЕНТ

5.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів МЕТА, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах МЕТА, є об'єктами виключних прав МЕТА, Користувачів та інших правовласників.

5.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом МЕТА. Жодні елементи змісту сервісів МЕТА, а також будь-який контент, розміщений на сервісах МЕТА, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і т.д. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством.

Використання Користувачем елементів змісту сервісів МЕТА, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків на товари та послуги, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством.

6. САЙТИ ТА КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ

6.1. Сервіси МЕТА можуть містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються МЕТА на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). МЕТА не несе відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів МЕТА, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

6.2. Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на сервісах МЕТА, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку МЕТА, за винятком випадків, коли на це прямо вказується на ресурсах МЕТА.

7. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Веб-сайт та сервіси МЕТА можуть містити дані прогнозу погоди, астрологічні дані та гороскопи, які призначені виключно для інформаційних та розважальних цілей. Компанія не надає жодних гарантій або заяв, які б стосувалися точності, доступності, повноти, або корисності будь-якого контенту або інформації, пов'язаної з астрологічними даними, гороскопами, або іншими схожими контентом, що базується на передбаченнях та прогнозах, що містяться на веб-сайті, та в тій мірі, в якій це дозволено законом, не несе жодної відповідальності (включаючи відповідальність за недбалість) за будь-який збиток, шкоду, або травму (включаючи смерть), яка може бути наслідком використання такої інформації.

7.2. Користувач використовує сервіси МЕТА на свій власний ризик. Сервіси МЕТА надаються за принципом «як є». МЕТА не несе відповідальність за рекомендації, точність, вірогідність, повноту, законність, якість, чи застосовність будь-якого контенту або інформації, що базується на передбаченнях та прогнозах, в тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача.

7.3. МЕТА не гарантує, що: сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними та надійними, та можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів, в тому числі в судовому порядку при розгляді будь-яких справ та/або видачі свідоцтв та інших документів для юридичних осіб або фізичних осіб, зокрема, але не обмежуючись страховими компаніями, державними органами щодо будь-яких подій, аварій, страхових виплат тощо); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача.

7.4. Будь-яка інформація та/або матеріали (в тому числі завантажуване ПЗ, , будь-які інструкції та посібники до дії і т.д.), доступ до яких Користувач отримує з використанням сервісів МЕТА, Користувач може використовувати на свій власний страх та ризик, та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду, заподіяної юридичним та/або фізичним особам.

7.5. Компанія не несе відповідальність за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем сервісів МЕТА або окремих частин/функцій сервісів.

7.6. За будь-яких обставин відповідальність Компанії відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України обмежена 5 000,00 (п'ятьма тисячами) гривень України та стягується при наявності в діях Компанії вини (документально підтвердженої).

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем та МЕТА щодо порядку використання сервісів МЕТА, та замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та МЕТА.

8.2. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

8.3. Відносно послуг, що надаються в рамках цієї Угоди на безоплатній основі, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем та МЕТА.

8.4. Ніщо в Угоді не тлумачиться як встановлення між Користувачем та МЕТА агентських відносин, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

8.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не буде впливати на дійсність або застосування інших положень Угоди.

8.6. Бездіяльність з боку МЕТА в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє МЕТА права застосовувати відповідні дії щодо захисту своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови МЕТА від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.