UA RU
1

Користувацька угода

УГОДА КОРИСТУВАЧА СЕРВІСУ «МЕТА ПОШТА»

(ДАЛІ - «УГОДА»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТА ЮЕЙ», юридична особа, що зареєстрована за адресою: 03189, м. Київ, вул. Академіка Вільямса 8-Є, код ЄДРПОУ: 43542582, (далі – «МЕТА») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - «Користувач») використовувати сервіси МЕТА на умовах, викладених у цій Угоді. Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди з її умовами в порядку, передбаченому п. 1.4, 1.5 Угоди.

1.2. Предметом цієї Угоди є умови використання сервісу «Мета Пошта» https://webmail.meta.ua/ (далі – «Сервіс»):

Користувач повідомлений та згоден, що будь-яке поліпшення Сервісу є предметом цієї Угоди.

1.3. Використання Сервісу регулюється цією Угодою, а також Політикою конфіденційності та правовою інформацією, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

1.4. Користувач поінформований та згоден, що Угода може бути змінена МЕТА без будь-якого спеціального сповіщення Користувача , нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди знаходиться на інтернет-сторінці за посиланням: https://meta.ua/uk/about/user-agreement-webmail/

1.5. Починаючи використовувати Сервіс, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких зауважень, застережень та винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким положенням Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси МЕТА.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

2.1. Для того, щоб використовувати Сервіс, Користувачу необхідно здійснити процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний обліковий запис.

2.2. Реєструючись, Користувач зобов'язується:

2.2.1. надати достовірну та повну інформацію про себе на питання, які викладені в формі реєстрації;

2.2.2. підтримувати цю інформацію актуальною.

Якщо Користувач надає недостовірну інформацію або у МЕТА є підстави вважати, що надана Користувачем інформація є неповною або недостовірною, МЕТА має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити Користувачу в використанні Сервісу.

2.3. В разі необхідності МЕТА залишає за собою право просити надання додаткових відомостей про Користувача.

2.4. Персональна інформація Користувача, що визначена Політикою конфіденційності та правовою інформацією та яка міститься в обліковому записі Користувача, зберігається та обробляється МЕТА відповідно до умов Політики конфіденційності та правової інформації.

2.5. При реєстрації Користувач самостійно обирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) та пароль для доступу до облікового запису. МЕТА вправі заборонити використання певних логінів, а також встановити вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (в тому числі, стійкість до вгадування) обраних ним логіну та паролю для доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в межах або з використанням Сервісу під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в межах або з використанням Сервісу під обліковим записом Користувача вважаються здійсненими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.7. Угоди, повідомив МЕТА про несанкціонований доступ до Сервісу з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису (номера мобільного телефону, пароля або засобів двофакторної аутентифікації).

2.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити МЕТА про будь-які випадки несанкціонованого (недозволеного Користувачем) доступу до Сервісу з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи з Сервісом. МЕТА не несе відповідальності за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути через порушення Користувачем положень цієї Угоди.

2.8. Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сервісу (включаючи контент, доступний Користувачу за допомогою Сервісу), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від МЕТА, або коли це прямо передбачено користувацькою угодою будь-якого сервісу.

2.9. МЕТА вправі заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до Сервісу, та видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі у разі порушення Користувачем умов Угоди або умов інших документів, передбачених п. 1.3. Угоди.

2.10. Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис на Сервісі або при наявності відповідної функції припинити його дію відносно деяких з них.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

3.1. МЕТА має право встановлювати обмеження у використанні Сервісу, в тому числі: наявність/відсутність окремих функцій Сервісу; термін зберігання поштових повідомлень, будь-якого іншого контенту; максимальну кількість повідомлень, які можуть бути відправлені або отримані одним зареєстрованим Користувачем; максимальний розмір поштового повідомлення або дискового простору; максимальну кількість звернень до сервісу за вказаний період часу; максимальний термін зберігання контенту; спеціальні параметри завантаження контенту і т.д. МЕТА може заборонити автоматичне звернення до свого Сервісу, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).

3.2. З метою захисту обладнання Користувача та власного обладнання МЕТА має право обмежити прийом будь-яких повідомлень та їх доставку Користувачу, якщо такі повідомлення містять шкідливі програми або код, або якщо автоматичні засоби фільтрації та антивірусного захисту МЕТА визначили наявність таких шкідливих програм або кодів в зазначених повідомленнях. Користувач поінформований та згоден з тим, що в зазначених цілях МЕТА має право здійснювати аналіз та дослідження таких шкідливих програм та кодів, що містяться в зазначених повідомленнях для поліпшення якості роботи автоматичних засобів фільтрації та антивірусного захисту МЕТА.

3.3. З метою підвищення якості Сервісу МЕТА та/або залучені нею для проведення опитування особи мають право здійснювати збір думок та відгуків Користувачів з різних питань шляхом направлення інформаційного повідомлення при черговому відвідуванні Користувачем Сервісу або здійснення зв'язку за контактними даними, вказаними Користувачем в обліковому записі. Зібрані думки та відгуки можуть бути використані для формування статистичних даних, які можуть бути використані в сервісах МЕТА.

3.4. За замовчуванням встановлена українськомовна версія веб-сайту. Користувач завжди може змінити мову у мовній панелі веб-сайту (у верхній правій частині веб-сторінки). МЕТА показує контент і результати пошуку вибраною Користувачем мовою. Дізнатися більше, як працюють мовні налаштування Сервісу та як їх змінити, можна у Політиці конфіденційності та правовій інформації.

4. КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧА

4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщуваного та/або розповсюджуваного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення та/або розповсюдження Користувачем того чи іншого контенту або зміст контенту порушує права та законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або посягає на належні їм нематеріальні блага.

4.2. Користувач визнає та погоджується з тим, що МЕТА не несе зобов'язання переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджується Користувачем за допомогою Сервісу, а також те, що МЕТА має право (але не обов'язок), на свій розсуд, відмовити Користувачу в розміщенні та/або поширенні ним контенту, чи видалити будь-який контент, який доступний за допомогою Сервісу. Користувач поінформований та погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого контенту.

4.3. Користувач поінформований та погоджується з тим, що технологія роботи Сервісу може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача, а також переробки його МЕТА для відповідності технічним вимогам.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ МЕТА

5.1. Користувач самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав та законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні Сервісу.

5.2. При використанні Сервісу МЕТА Користувачеві забороняється:

5.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, аморальним, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під видом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

5.2.2. порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб та/або завдавати їм шкоди в будь-якій формі;

5.2.3. видавати себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників МЕТА, за модераторів форумів, за власника Сервісу, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити Користувачів або МЕТА в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

5.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким способом розміщувати та/або поширювати контент, при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-якими договірними відносинами;

5.2.5. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати недозволену законодавством рекламну інформацію, спам (в тому числі пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail-бізнесів, а також використовувати сервіси МЕТА для участі в цих заходах, або використовувати сервіси МЕТА, виключно для перенаправлення Користувачів на сторінки інших доменів;

5.2.6. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів та програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

5.2.7. збирати та зберігати персональні дані інших осіб;

5.2.8. порушувати нормальну роботу Сервісу;

5.2.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень та заборон, що накладаються Угодою;

5.2.10. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

6. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ЗМІСТ СЕРВІСІВ ТА КОНТЕНТ

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою Сервісу, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на Сервісі, є об'єктами виключних прав МЕТА, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого Сервісом. Жодні елементи змісту Сервісу, а також будь-який контент, розміщений на Сервісі, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і т.д. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством або умовами використання Сервісу.

Використання Користувачем елементів змісту Сервісу, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків на товари та послуги, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством або призначеними для Користувача угодою Сервісу.

6.3. МЕТА негативно ставиться до будь-якого порушення авторських прав на сервісі «Мета Пошта» та закликає Користувачів Сервісу дотримуватися Закону України «Про авторське право та суміжні права».

7. САЙТИ ТА КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ

7.1. Сервіс може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються МЕТА на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). МЕТА не несе відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням Сервісу, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

7.2. Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на Сервісі, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку МЕТА, за винятком випадків, коли на це прямо вказується на ресурсах МЕТА.

8. РЕКЛАМА НА СЕРВІСІ МЕТА ПОШТА

8.1. МЕТА несе відповідальність за рекламу, розміщену на Сервісі, в межах, встановлених законодавством України.

9. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Користувач використовує Сервіс на свій власний ризик. Сервіс надається за принципом «як є». МЕТА не несе відповідальність за рекомендації, точність, вірогідність, повноту, законність, якість, чи застосовність будь-якого контенту або інформації, що базується на передбаченнях та прогнозах, в тому числі за відповідність Сервісу цілям Користувача.

9.2. МЕТА не гарантує, що: Сервіс відповідає/відповідатиме вимогам Користувача; Сервіс буде надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними та надійними, та можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів, в тому числі в судовому порядку при розгляді будь-яких справ та/або видачі свідоцтв та інших документів для юридичних осіб або фізичних осіб, зокрема, але не обмежуючись страховими компаніями, державними органами щодо будь-яких подій, аварій, страхових виплат тощо); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати очікуванням Користувача.

9.3. Будь-яка інформація та/або матеріали (в тому числі завантажуване ПЗ, листи, будь-які інструкції та посібники до дії і т.д.), доступ до яких Користувач отримує з використанням Сервісу, Користувач може використовувати на свій власний ризик, та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду, заподіяної юридичним та/або фізичним особам.

9.4. МЕТА не несе відповідальність за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем Сервісу.

9.6. За будь-яких обставин відповідальність Компанії відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України обмежена 5 000,00 (п'ятьма тисячами) гривень України та стягується при наявності в діях МЕТИ вини (документально підтвердженої).

9.7. У випадку, якщо Користувач виявив на Сервісі неправомірно розміщений матеріал, права на використання якого належать Користувачу або особі, представником якої є Користувач, Користувач може відправити повідомлення про це в Abuse Team meta.ua на електронну пошту: support@meta.ua.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем та МЕТА щодо порядку використання Сервісу, та замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та МЕТА.

10.2. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

10.3. Щодо послуг, що надаються в рамках цієї Угоди на безоплатній основі, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем та МЕТА.

10.4. Ніщо в Угоді не тлумачиться як встановлення між Користувачем та МЕТА агентських відносин, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

10.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не буде впливати на дійсність або застосування інших положень Угоди.

10.6. Бездіяльність з боку МЕТА в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє МЕТА права застосовувати відповідні дії щодо захисту своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови МЕТА від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.